Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


21. 09.2016

Свободно работно място за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" в Център за настаняване от семеен типОБЯВА

свободно работно място за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" в Център за настаняване от семеен тип1. Изисквания към кандидатите:
• Да имат завършено висше образование степен бакалавър/магистър по специалностите - " Социални дейности" , "Социология" , "Педагогика"
• Да притежават добри комуникативни умения
• Да притежават компютърна грамотност
• Професионалния опит ще се счита за предимство
2. Необходими документи:
• Заявление
• Автобиография
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит
Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - отдел " Човешки ресурси " в срок до 16:00 часа на 07. 10.2016г.
Изборът на кандидати ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрените по документи кандидати.
Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи.
За допълнителна информация : телефон за контакти : 0885642083 или на място в ЦНСТ- Раковски гр. Раковски ул. " Верона" № 4

21. 09.2016

Свободно работно място за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" в Център за настаняване от семеен типОБЯВА

свободно работно място за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" в Център за настаняване от семеен тип


семеен тип
1. Изисквания към кандидатите:
• Да имат завършено висше образование степен бакалавър/магистър по специалностите - " Социални дейности" , "Социология" , "Педагогика"
• Да притежават добри комуникативни умения
• Да притежават компютърна грамотност
• Професионалния опит ще се счита за предимство
2. Необходими документи:
• Заявление
• Автобиография
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит
Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 - отдел " Човешки ресурси " в срок до 16:00 часа на 07. 10.2016г.
Изборът на кандидати ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрените по документи кандидати.
Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи.
За допълнителна информация : телефон за контакти : 0885642083 или на място в ЦНСТ- Раковски гр. Раковски ул. " Верона" № 4

19. 09.2016

СъобщениеСЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

По искане на Електроенергийния оператор, във връзка е подмяната на мълниезащитно въже на BJI IIOKV, и поради обезопасяване на въздушни линии 20KV, на 19.09.2016 г. от 09:00ч. до 15:30ч. ще бъде нарушено електрозахранването в гр.Раковски.
По същото време ще бъде извършена и профилактика на ТП „Водоснабдяване” от ВиК Пловдив. Ще бъде нарушено и водоснабдяването в града.
Моля да ни извините за създаденото неудобство.
13. 09.2016

Свободно работно място за временно изпълняващ длъжността: „Социален работник”ОБЩИНА РАКОВСКИ


На основание чл.44,ал.1,т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22а от Закона за насърчаване на заетостта


ОБЯВЯВА:

Свободно работно място за временно изпълняващ длъжността: „Социален работник” на пълен работен ден - в Община Раковски,
”Център за обществена подкрепа”


Център за обществена подкрепа е изграден по проект “ Предоставяне на социални услуги за деца и семейства по превенция, деинституционализация и реинтеграция в общините Раковски, Садово и Сопот” От 01.07.2008г. ЦОП предоставя услуги за деца и семейства като делегирана от държавата дейност към Община Раковски.
Дейността на центъра се изразява в предоставяне на социални услуги за деца и семейства по превенция, деинституционализация и реинтеграция в община Раковски за да се защити правото на детето да расте в семейна среда чрез развитие на услуги, базирани в общността за подкрепа на семейния тип грижа. ЦОП предоставя и услуги подпомагащи социалната интеграция и развитие на пълния потенциал на деца със специални нужди/увреждания и заболявания.

Пълен текст на обявата /.DOC формат/
12. 09.2016

Проект-наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градско обзавеждане

Проекто наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градско обзавеждане и монументално - декоративни елементи на територията на Община Раковски

Пълен текст на проекто-наредбата /.PDF формат/

Докладна записка от Павел Гуджеров - Кмет на Община Раковски
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Раковски.

Отиди на страница       >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

{REKLAMA}
Време за изпълнение:0.1745 сек.,0.0445 от тях за заявки.Сървър памет:3,122kb