Новини - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Парламентарни избори 2022
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ
28. 09.2022

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

Община Раковски, представлявана от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на община Раковски с адрес: гр. Раковски 4150, пл. „България“ № 1

Адрес за кореспонденция: гр. Раковски 4150, пл. „България“ № 1

Лице за контакт: инж. Светлана Шопова, гл. инженер в община Раковски, тел.: 0877 205432

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Изготвяне на инвестиционен проект за защита от наводнения на река Сребра в участъка на урбанизираната територия в землището на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево - изграждане на стоманобетонови подпорни стени“

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
28. 09.2022

Публичен търг с явно наддаване № ОС-55/26.09.2022 г., гр. Раковски и с. Чалъкови

28. 09.2022

Публичен търг с явно наддаване № ОС-56/26.09.2022 г., с. Белозем, с. Шишманци и с. Стряма

26. 09.2022

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ № ОС-54/21.09.2022 г.

14. 09.2022

Съобщение за обществен достъп до информация по приложение 2 на Васил Иванов Панов

Отиди на страница       >>  

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0721 сек.,0.0273 от тях за заявки.Сървър памет:821,512b