Вестник на община Раковски

book Изтегли книгата /PDF формат/

Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


13. 10.2014

ЗАПОВЕД №896/01.10.2014г. на директора на ОД "Земеделие" гр.Пловдив

стр.1|стр.2
07. 10.2014

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 16 и чл. 86 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), Решение № 568, взето с Протокол № 42/26.08.2014 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски и Решение № 569, взето с Протокол № 42/26.08.2014 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски и Решение № 574, взето с Протокол № 42/26.08.2014 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски
О Б Я В Я В А М :
ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, А ИМЕННО:

Виж обявата/DOC формат/
03. 10.2014

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, чл. 82, т. 3 и чл. 86 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Общински Съвет - Раковски, „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.”, приета с Реш. № 447, взето с протокол № 34/31.01.2014 г., реш. № 313, взето с протокол № 24/30.04.2013 г., реш. № 356, взето с протокол № 28/31.07.2013 г., реш. № 379 и реш. №380, взети с протокол № 30/30.09.2013 г., реш. № 403, взето с протокол № 31/28.10.2013 г. , реш. № 430 и реш. № 431, взети с протокол № 33/21.12.2013 г. , реш. №471, взето с протокол № 35 /27.02.2014 г. , реш.№ 501, взето с протокол № 37/30.042014 год., реш.№ 513, взето с протокол № 39/30.05.2014 год., реш.№ 533 и реш.№ 538, взети с протокол № 41/25.07.2014 год., реш.№ 571, реш.№ 573 и реш.№ 575, взети с протокол № 42/26.08.2014 год. от редовни заседания на Общински съвет – Раковски и заповед № ОС-56/02.10.2014 год. на Кмета на Общината
О Б Я В Я В А М :
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, А ИМЕННО:

Виж обявата/DOC формат/
01. 10.2014

ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА


16,10.2014 година – жълти контейнери;
30,10.2014 година – жълти контейнери;
21,10,2014 година – зелени контейнери;

01. 10.2014


Отиди на страница       >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН


12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Време за изпълнение:0.1704 сек.,0.0411 от тях за заявки.Сървър памет:2,970kb