Новини - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Парламентарни избори 2021
Избори за Народно събрание 11.07.2021
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ
11. 06.2021

СъобщениеС Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбщинска администрация-Раковски напомня на гражданите, че в изпълнение на чл.19, ал.3, т. 9 от Закона за управление на отпадъците, кметовете на общини имат задължения за организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл.13, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.
В тази връзка отново публикуваме графика на Мобилен събирателен пункт, който на посочените в графика дати ще обслужи населените места от община Раковски.
Събраните и предадени опасни битови отпадъци на Мобилния събирателен пункт ще бъдат приети безвъзмездно от притежателите им.


10. 06.2021

График за приемни дни м. Юни

08. 06.2021

Съобщение за общ.достъп до инф. по приложение 2 на УНИЕНЕРДЖИ ООД

07. 06.2021

Заповед

07. 06.2021

Обява за длъжността „Главен Архитект“

Отиди на страница       >>  

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.6560 сек.,0.3950 от тях за заявки.Сървър памет:828,744b