Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


18. 10.2018

СъобщениеС Ъ О Б Щ Е Н И ЕВъв връзка с гроздоберната кампания 2018 г., Общинска администрация - Раковски, уведомява всички производители на винено грозде, че съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009 г. са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2018 г.
Декларациите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на Териториално звено на ИАЛВ гр. Пловдив, намиращ се на бул.”Санкт Петербург” № 67 в срок до 15 януари 2019 г.
Съгласно горепосоченото, нарушителя съответно гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок ще бъде наказван с глоба от 500 до 1000 лв. за физически лица и от 2000 до 10 000 лв. за юридически лица и едноличните търговци, ако не подлежат на по-тежки наказания.
16. 10.2018

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

16. 10.2018

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

16. 10.2018

Съобщение

08. 10.2018

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ
относно провеждане на Редовно заседание и заседания на Постоянни комисии към Общински съвет - Раковски за месец ОКТОМВРИ 2018 г.


Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец
ОКТОМВРИ 2018 г. ще се проведат на 30.10.2018 г. /ВТОРНИК/, а Редовното заседание ще се проведе на 31.10.2018 г. /СРЯДА/.
Отиди на страница       >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.2045 сек.,0.0413 от тях за заявки.Сървър памет:2,886kb