Вестник на община Раковски

book Изтегли книгата /PDF формат/

Slideshow
Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.
Разположена е на територия от 264 кв.км.
Обединява седем населени места - Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души.
Административен център е град Раковски.


24. 02.2015

СЪОБЩЕНИЕ


Г Р А Ф И К

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2015 ГОДИНА


05.03. 2015 година – жълти контейнери;
19.03. 2015 година – жълти контейнери;
17.03. 2015 година – зелени контейнери;
24. 02.2015

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация-Раковски уведомява населението, че от 01.03.2015 година стартира кампанията по поголовна ваксинация на възприемчивите животни срещу заболяването „Син език“. В рамките на 3 седмици трябва да бъдат ваксинирани всички овце и говеда над 3-месечна възраст. Ваксинацията ще се извършва от регистрирани ветеринарни лекари, като ще се спазва принципа за едно населено място да отговаря един лекар. Ваксина ще бъде поставяна само на маркирани животни. В тази връзка следва стопаните, които не са маркирали животните си, да се снабдят с необходимите средства за идентификация.

Кмет на Община Раковски
/Иван Антонов/
18. 02.2015

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска Администрация Раковски, уведомява населението, че Териториален областен офис (ТОО) – гр.Пловдив към Национална служба съвети в земеделието(НССЗ), организира ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА МОБИЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР за земеделски производители, събирачки на билки, предприемачи, билкозаготвители и всички, които се интересуват.

Срещата ще се състои в с. Стряма на 27.02.2015год. в сградата на Кметството.

Приемните ще бъдат отвортени от 09:30 до 16:00 часа.

За допълнителни въпроси може да се обръщате на тел.: 03151/49-30
17. 02.2015

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с организацията на предстоящите през есента на 2015 г. местни избори общинска администрация РАКОВСКИ уведомява гражданите с постоянен адрес в ОБЩИНА РАКОВСКИ, завърнали се от трайно пребиваване в чужбина, че в срок не по-късно от 15.04.2015 г. (6 месеца преди датата на произвеждане на местните избори) е необходимо да заявят промяната на настоящия си адрес в Общинска администрация- Раковски и кметствата на общината, по реда на чл. 92 от Закона за гражданската регистрация.
След този срок, гражданите с настоящ адрес извън Република България, въпреки че имат постоянен адрес в община Раковски, ще бъдат включени в списъка на заличените лица и няма да имат възможност да упражнят правото си на глас на местните избори.
Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс (ИК) право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” по смисъла на чл. 396 от ИК е:
- български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
- български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България.
Лицата с настоящ адрес в чужбина са извън категорията на лицата, които имат право да избират общински съветници и кметове на местните избори през есента на 2015 г.
В тази връзка се призовават жителите на Община Раковски, завърнали се от трайно пребиваване в чужбина, да извършат проверка в Общинската администрация и кметствата на община Раковски за актуалността на настоящия си адрес.

От Общинска администрация
06. 02.2015

Проект на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на територията на Община Раковски

Изтегли
Отиди на страница       >>  
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН


1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
Време за изпълнение:0.1243 сек.,0.0180 от тях за заявки.Сървър памет:2,986kb