Новини - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ
04. 06.2020

СъобщениеСъобщение
на община Раковски
В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на община Раковски за: „Повишаване пречиствателния капацитет на Пречиствателна станция - модулна, изградена в поземлен имот № 105219, УПИ Производствена и складова дейност“ в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 05.06.2020 година до 18.06.2020 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30

Съобщение /.PDF формат/
03. 06.2020

ОБЯВА за Мед.сестра за ОУ

29. 05.2020

ГрафикГ Р А Ф И К

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020 ГОДИНА
05.06. 2020 година – жълти контейнери;
19.06. 2020 година – жълти контейнери;
28. 05.2020

СъобщениеС Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Раковски уведомява жителите на гр. Раковски, кв. Секирово, че във връзка с възникнала авария на сметосъбирачната машина, графика за сметосъбиране и сметоизвозване за петък – 29.05.2020 г. ще бъде обслужен в събота -30.05.2020 г.
28. 05.2020

Съобщение - регистрация на лично стопанствоОтиди на страница       >>  

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.1109 сек.,0.0527 от тях за заявки.Сървър памет:808,776b