+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният административен акт, издаден от Община Раковски, можете да получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Раковски, където е заявен;
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес;
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга.

Плащането може да се извърши на касата Център за административно обслужване при Община Раковски или по банков път, както следва:

Банкова сметка: BG21UNCR70008421759882 Код за вид плащане: 44 80 07


Внасянето на суми, свързани с подадени по пощата заявления за извършване на
административни услуги, се извършва по следните сметки и параграфи:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
гр.Раковски, Ул. Москва №1
IBAN: BG21UNCR70008421759882
BIC: UNCRBGSF

КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
1. Такси за технически услуги - 448001;
2. Такси за административни услуги – 448007;
3. Издаване на удостоверения за декларирани данни и копия от данъчни
декларации по ЗМДТ – 448007;
4. Издаване на дубликат от квитанция за платени данъци и такси и
предоставяне на разпечатка на данъчни сметки (задължения, главници,
остатъци) – 448007;
5. Други видове услуги – 448007
Център за административно обслужване /ЦАО/

ЕДИНЕН МОДЕЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Местни данъци и такси

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0648 сек.,0.0089 от тях за заявки.Сървър памет:710,024b