20.09.2016 г. | Пазарни консултации за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект: «Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски» с подобект «Реконструкция водопроводната мрежа на с. Шишманци, Община Раковски» във връзка с предстоящо кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

07.10.2016 | Оферта АРТСТРОЙ ООД-ВиК/.PDF формат/
07.10.2016 | Оферта ИСА 2000 ЕООД - ВиК /.PDF формат/
07.10.2016 | Оферта ТЕРРА ГРОУП ЕАД- ВиК/.PDF формат/
20.09.2016 | Оферта(Бланка) /.DOCX формат/
20.09.2016 | Декларация /.DOCX формат /
20.09.2016 | Техническо предложение /.DOCX формат/
20.09.2016 | Ценово предложение /.DOCX формат
20.09.2016 | Техническа спецификация /.DOCX формат
20.09.2016 | Информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране /.PDF формат17.09.2016 г. | Пазарни консултации за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Рехабилитация на част от път PDV3234/ІІІ565, Маноле-Белозем/-Шишманци-Раковски, кв. Секирово - кв. Парчевич - /ІІ-56/ от км.0+000 до км. 4+ 700” във връзка с предстоящо кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

07.10.2016 | Оферта ХИДРОСТРОЙ - СЕСТРИМО ЕООД/.PDF формат/
07.10.2016 | Оферта ИСА 2000 ЕООД /.PDF формат/
07.10.2016 | Оферта ТЕРРА ГРОУП ЕАД/.PDF формат/
17.09.2016 | Оферта(Бланка) /.DOCX формат/
17.09.2016 | Декларация /.DOCX формат /
17.09.2016 | Техническо предложение /.DOCX формат/
17.09.2016 | Ценово предложение /.DOCX формат
17.09.2016 | Техническа спецификация /.DOCX формат
17.09.2016 | Информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране /.PDF форматВсички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1071 сек.,0.0396 от тях за заявки.Сървър памет:2,661kb