Новини - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ25. 03.2020

Заповед

20. 03.2020

Съобщение

20. 03.2020

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


ЕТ „ТРАКИЙКА 2002 – Иванка Димитрова“, с адрес: с. Белозем, община Раковски, област Пловдив

Адрес за кореспонденция: село Белозем, община Раковски, област Пловдив, ул. „Тракийска“ № 1АЛице за контакт: Иванка Димитрова, тел.: 0896 670 551

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„Ферма за отглеждане на пилета с капацитет 14 000 броя“ в поземлен имот с идентификатор 03620.60.41, местност „Саите“, село Белозем, община Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
20. 03.2020

Заповед

19. 03.2020

Съобщение

С ъ о б щ е н и е
от
управителя на „ДЕЛИВАН“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ПЪТНИЦИ,
Поради извънредната ситуация с бързото разпространение на коронавируса на територията на страната, както и за безопасност и защита на населението, фирма „ДЕЛИВАН“ ЕООД предприема промяна в досега изпълняваните междуселищни курсове.

Ще бъдат изпълнявани само следните курсове:
- с начален час на тръгване от Раковски към Пловдив: 6:40 ч.; 8:40 ч.; 11:00 ч.; 13:50 ч.;
- с начален час на тръгване от Пловдив към Раковски: 7:50 ч.; 9:50 ч.; 13:00 ч.; 16:50 ч.

Възстановяването им ще бъде активирано до второ нареждане.

Отиди на страница   <<        >>  

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.1262 сек.,0.0433 от тях за заявки.Сървър памет:807,952b