Правно основание:
Закон за достъп до обществена информация


Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в изпълненние на закона за достъп до обществена информация в Община Раковски


Ред за регистрация за достъп до обществена информация в Община Раковски


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Раковски за сферата на дейност на общината


Заявления за достъп до обществена информация

Доклад за постъпилите и обработени заявлиния за достъп до обществена информация/ДОИ/

За периода:01.01.2015 г.- 31.12.2015 г.
За периода:01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.

Описание на информационните масиви и ресурси

Отчет за работата на Община Раковски по закона за достъп до обществена информация/ЗДОИ/

За периода:01.01.2015 г.- 31.12.2015 г.
За периода:01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.
За периода:01.01.2017 г.-31.12.2017 г.
За периода:01.01.2018 г.-31.12.2018 г.


Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0837 сек.,0.0160 от тях за заявки.Сървър памет:2,839kb